Sjaluppskuret

Sjaluppskuret

Sjaluppskuret

English (Norsk under)

The Longboat shed is closest to the canal, and it was built in 1754. Here they could build or store 12, barges or other boats that were not longer than 30 feet. The first floor was a spinning loft.

The Galley sheds were built from 1766 to 1767, but the foundation and bedding had been built as early as 1752. It was all they built ten galley sheds and six cutter sheds along the shore, but only five galley sheds remain.
———————————-
Norsk

Sjaluppskuret
Sjaluppskuret ligger nærmest kanalen, og det ble bygget i 1754. Her kunne det bygges eller settes 12 sjalupper, barkasser eller andre båter som ikke var lengre enn 30 fot. I annen etasje var det spante-loft.

Galeiskurene ble bygd 1766 – 67, men fundament og beddinger var anlagt allerede i 1752. det ble i alt bygd ti galeiskur og seks skjærbåtskur langs sjøen, men bare fem galeiskur står igjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *